Ole Christian Kaxrud og Terje Gjeisklid foran Nygård Park – et samarbeidsprosjekt de begge er godt fornøyd med.

Vellykket tomtesamarbeid!

Nygård Park er et vellykket samarbeid mellom tomteeier Ole Christian Kaxrud og eiendomsutviklerselskapet Fundament Gruppen AS.

En vakker sommerdag i juni tok vi turen til Nygård Park som ligger sentralt og landlig til i Nannestad.
Leilighetsbygget stod ferdig i 2018, har god standard, solrike balkonger og et trivelig uteområde.
Utenfor bygget møter vi Ole Christian og Terje Gjeisklid, daglig leder i Fundament Gruppen, praten går og de er allerede godt i gang med å minnes det gode samarbeidet.

Eiendommen Nygård

Eiendommen Nygård hadde vært i Ole Christians familie sitt eie siden 30-tallet, da ble den kjøpt av hans bestefar. Bestefaren leide den ut noen år etter krigen, men midt på 50-tallet flyttet Ole Christians foreldre til eiendommen, som ble hans første barndomshjem. Ole Christian arvet senere den 4 mål store tomten.
– For meg var det nærliggende at tomten skulle bli realisert til boligeiendom. Samtidig var det viktig for meg at eiendommen skulle bli utviklet på en måte som jeg kunne se tilbake på med stolthet, og at det ble et fint område for Midtbygda, sier Ole Christian.

Prosessen og løsningen

Som tomteeier av Nygård var det viktig å finne den beste løsningen for tomten. En løsning som ga stolthet samtidig som den ville gi et økonomisk utbytte. Han var i kontakt med banker og andre utviklere for å oppdatere seg best mulig på tilsvarende prosjekter.
– Jeg fikk tidlig i prosessen tillit til Terje Gjeisklid som person og Fundament Gruppen som selskap. Gjennom god dialog arbeidet vi oss frem til en løsning der mine forventninger til eiendommen ble ivaretatt, samtidig som det ble en god økonomisk avtale for begge parter. Vi avtalte at tomten ble lagt inn som egenkapital til prisen jeg ønsket, og jeg fikk en eierandel i utviklingsselskapet Nygård Park AS på 50%, sier Kaxgård.          

Fasade Nygård Park

Et vellykket samarbeid

– Fundament Gruppen gjorde en grundig jobb både i forhold til meg som grunneier, og ikke minst mot det offentlige. I samarbeidet var det ingen tvil om at jeg var «amatøren», dog med en god økonomisk forståelse, og at Fundament Gruppen var de profesjonelle. Før, og gjennom de ulike prosessene i prosjektet, var det jevnlige oppdateringer fra Terje. God og relevant informasjon skapte en trygghet gjennom hele prosessen på at Fundament Gruppen hadde full kontroll med å styre dette prosjektet fra A til Å, sier Kaxrud.

For Fundament Gruppen var Ole Christians forventninger til benyttelsen av tomten helt i samsvar med hvordan tomteområdene i selskapet blir utviklet.
– Fundament Gruppen har prosjekter både sammen med andre og i egen regi. For oss er det viktig å finne riktige samarbeidspartnere, og de beste tomtene for våre konsepter. Hvilken form for avtale som blir endelig i et tomtesamarbeid varierer etter forventningene fra begge partner og beliggenheten på tomten, men uten tvil har samarbeid med tomteeiere gitt felles muligheter for utvikling. Vi mener at i samarbeid med andre skaper vi vekst der vi har våre prosjekter, og gjennom samarbeid med andre blir vi bedre, sier Terje avslutningsvis.

– Helt riktig, stemmer Kaxrud i. Jeg vil på det sterkeste anbefale andre som sitter på eiendommer som de ønsker å selge, eller utvikle, til å kontakte Fundament Gruppen. Nygård Park ble ett prosjekt jeg er stolt av samtidig som avtalen ga meg et utbytte jeg er fornøyd med.

Fundament Gruppen AS

Fundament Gruppen AS er et eiendomsutviklerselskap etablert på Jessheim i 2006. Selskapet har 11 ansatte og er i vekst. I dag bygger vi leiligheter og boliger i Øvre Romerike og Innlandet, og vi er godt etablert i fritidsboligmarkedet i områdene Trysil, Hafjell og Sjusjøen.

Fasade Nygård Park

Vi er stadig på jakt etter nye og spennende utviklingsmuligheter.
Eier du, eller har du kjennskap til tomter som kan egne seg for fremtidig utbygging av bolig på det sentrale Østlandet hører vi gjerne fra deg!

Del denne artikkelen: