Nygård Park – et vellykket samarbeid

Nygård Park er et vellykket samarbeid mellom tomteeier Ole Christian Kaxrud og eiendomsutviklerselskapet Fundament Gruppen AS.