20 av 28 leiligheter solgt på salgsstart!

Storvegen 49 har vært kjent i Trysil en stund, og mange har ventet på lanseringen. Vi er fantastisk godt fornøyde med salgsstarten.