2-roms

Bokostnad kr. 9.679/mnd

Regneeksempel: Boliglån for unge (under 34 år)

Felleskostnader/husleie kr. 2 115
Renter og gebyr boliglån kr. 2 760
Avdrag boliglån kr. 5 411

Brutto bokostnader kr. 10 286
– Rentefradrag kr. 607

Netto bokostnader kr. 9 679

Forutsetning for regnestykket: Boliglån kr. 2.007.593, egenkapital kr. 354.281, nom. rente 1,65%, løpetid på lån 25 år, skattesats 22%. Publisert 01.06.2021.

2-roms leilighet

Regnestyrkket over gjelder for denne leiligheten:

BRA: 43 kvm
P-rom: 43 kvm
Pris: kr 2.350.000 + omk.
Totalpris: kr 2.361.874