3-roms

Bokostnad kr. 10.940/mnd

Regneeksempel: Boliglån for unge (under 34 år)

Felleskostnader/husleie kr. 2 415
Renter og gebyr boliglån kr. 3 111
Avdrag boliglån kr. 6 098

Brutto bokostnader kr. 11 624
– Rentefradrag kr. 684

Netto bokostnader kr. 10 940

Forutsetning for regnestykket: Boliglån kr. 2.262.593, egenkapital kr. 399.281, nom. rente 1,65%, løpetid på lån 25 år, skattesats 22%. Publisert 01.06.2021.

3-roms leilighet

Regnestyrkket over gjelder for denne leiligheten:

BRA: 60 kvm
P-rom: 57 kvm
Pris: kr 2.650.000 + omk.
Totalpris: kr 2.661.874