JESSHEIMPORTEN

VELKOMMEN TIL JESSHEIMS
MEST SPENNENDE BOLIGPROSJEKT!

Et unikt boligfelt er under regulering.
Jessheimporten er det nyeste og mest unike boligfeltet som er under utvikling på Jessheim og Øvre Romerike. Sentralt plassert ved innkjøringen til byen fra nord, nært turområder, og med en boligtypologi som mange venter på.

Dette blir noe nytt på Jessheim!

Med umiddelbar nærhet, og utsikt til det populære fritidsområdet Nordbytjernet, tomter hvor man får fantastiske solforhold, og tumpleplass er det planlagt å legge til rette for store, flotte familieboliger. Området er helt unikt, det er sentralt, og skal bestå av kun eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse.

Sentralt plassert er avstanden fra Jessheimporten til Gardermoen kort. I umiddelbar nærhet ligger det store næringsområdene som er under utvikling, og med det et stort arbeidsmarked for de som bosetter seg her i Jessheimporten. Området har en helt unik beliggenhet med naturen som nærmeste nabo, og med kort vei til Jessheim sentrum. Reguleringen av området er i full gang, og området er nå i støpeskjeen – tomtestørrelser planlegges og ulike husmodeller utarbeides.

Det planlegges å utvikle store, moderne eneboliger som tilbyr familier noe nytt i boligmarkedet. Det er noe nytt på Jessheim da det er få boliger opp mot 200 kvadratmeter i markedet i dag. Etterspørselen etter slike boliger er stor, og Jessheimporten er unikt i så henseende. I tillegg vil det utvikles konsentrert småhusbebyggelse, men med god arealutnyttelse og smarte romløsninger.

Det helt unike med dette området er at dette blir et «godt gammeldags» boligfelt som det er stor etterspørsel etter og en mangelvare i dagens marked.

I umiddelbar nærhet ligger Gardermoen Campus – et område hvor innovasjon innen helsesektoren er sentralt, med helsebygg, innovasjonsklynger med fokus på ny teknologi, og hvor det er lagt til rette, undervisning og kunnskapsbasert næring.  Her ligger alt til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser rett ved din nye bolig.

Jessheimporten blir en naturlig del av utviklingen av den nye Gardemobyen og knytter sammen Jessheim, Gardermoen Campus. Nettopp kombinasjonen av bolig, rekreasjon og arbeidsplasser i umiddelbar nærhet til hverandre gjør dette boligprosjektet til noen unikt.

Fundament Gruppen AS forventer å starte arbeidet med teknisk infrastruktur xx/xx og en gradvis utbygging vil kunne starte høsten/2023.

Om Jessheim

Jessheim ligger i Ullensaker Kommune og er en av Norges mest attraktive kommuner.  Det er stor tilflytting til kommunen, og landets Hovedflyplass har vært en motor for kommunen de siste 20 årene. Nye bedrifter skaper nye arbeidsplasser og byen Jessheim er attraktiv med et godt kulturtilbud og koselige handelstilbud. Her er det godt å bo.

Om Fundament Gruppen:

Fundament Gruppen AS utvikler og bygger boliger og fritidsboliger på det sentrale Østlandet. Selskapet ble etablert i 2006 og har lang erfaring med hele verdikjeden fra regulering av råtomter til et nøkkelferdig produkt levert til bolig og fritidsboligkjøpere.

MELD DIN INTERESSE


    KONTAKT

    Fundament Gruppen AS
    Mobil: 400 01 586
    E-post: post@fundamentgruppen.no