Smart energibruk – gir lavere kostnader i Bjerke Alléen

En investering i en ny, moderne leilighet er smart, og ofte økonomisk gunstig med tanke på energibruk. Dagens tekniske krav og løsninger bidrar til mer energieffektive boliger enn tidligere, noe som gjerne slår positivt ut på sluttregningen. Varmetapet reduseres, varmefordelingen er jevnere og gir dermed redusert energibruk. I den tiden vi er inne i nå med kaldt vær og snø, er det kostnadsbesparende i det lange løp.

3-lags vinduer reduserer kald trekk, og varmen beholdes da i boligen.  Gjennom varmegjenvinningsløsninger henter man energi fra avtrekk og overfører denne til luft slik at den forvarmes. Slik reduseres varmetapet gjennom vegger og tak, og forbruket i en moderne leilighet vil da primært knytte seg til forbruk av varmt vann – et forbruk du selv kan påvirke med egne valg.

Bergvarme

I boligprosjektet Bjerke Alleen i Maura har Fundament Gruppen og vår samarbeidende entreprenør vært bevisst på smarte løsninger. Ved å borre 100-200 meter ned i bakken henter vi opp bergvarme. En teknologi som har vært utbredt i land som Sverige i mange tiår, mens vi her i Norge har lent oss mest på ren elektrisitet fordi vi har hatt generelt lave strømkostnader. De siste månedene har dette endret seg, og mye tyder på at bruk av bergvarme vil aktualiseres i stadig flere prosjekt. Her går Bjerke Alleen prosjektet foran, og som kjøper i prosjektet vil dette være noe du kan nyte godt av – med reduserte strømkostnader og en god, varm bolig. Bruk av bergvarme er smart fordi berggrunnen er en god varmekilde fordi den har en høy og stabil temperatur over hele året. Dette gjør at en bergvarmepumpe som sender varmen rundt i systemet som er installert i prosjektet blir mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming. Det er smart energibruk.