Byggetrinn 2 er sluttsolgt.
Her er tilsammen 47 leiligheter solgt.

Nydal Park trinn 2 – Bygg A er sluttsolgt!

Her er 24 leiligheter solgt.

Nydal Park trinn 2 – Bygg B er sluttsolgt!

Her er 23 leiligheter solgt.