Fundamentgruppen AS utvikler og bygger boliger og fritidsboliger på det sentrale Østlandet. Selskapet ble etablert i 2006 og har lang erfaring med hele verdikjeden fra regulering av råtomter til et nøkkelferdig produkt levert til bolig og fritidsboligkjøpere.

Selskapet har solid egenkapital og har hatt en betydelig, men kontrollert vekst de siste årene.

Kontakt