Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Fundament Gruppen AS’, (org. nr. 989 121 693) behandling av personopplysninger om besøkende på www.fundamentgruppen.no, og de som melder seg som interessent hos Fundament Gruppen.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Fundament Gruppen samler inn, hvorfor Fundament Gruppen behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Fundament Gruppen vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER
Fundament Gruppen er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Fundament Gruppens behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Fundament Gruppen AS, Elektroveien 4, 2050 Jessheim. Du kan også sende en e-post til post@fundamentgruppen.no eller ta kontakt på telefon 400 01 586.

2 PERSONOPPLYSNINGSER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG
Fundament Gruppen behandler personopplysninger om interessenter, boligkjøpere, besøkende på nettsiden og andre som kontakter Fundament Gruppen . Fundament Gruppen mottar personopplysningene dine direkte fra deg når du registrerer deg som interessent eller kjøper bolig hos Fundament Gruppen. Personopplysninger kan også samles inn gjennom din bruk av nettsiden, via telefon, mail eller annen kontakt.

Fundament Gruppen behandler personopplysninger til følgende formål:

Administrasjon av interessenter: for å registrere interessenter og informere om og sende oppdateringer på nåværende og fremtidige prosjekter du har meldt din interesse for og for å kartlegge interessenters preferanser etc. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som fornavn, etternavn, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og preferanser knyttet til prosjekter som interessenten oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Fundament Gruppen ikke kan registrere deg som interessent eller gi deg informasjon om relevante prosjekter.

Behandlingen bygger på samtykke som interessenten har avgitt ved registrering som interessent eller på grunnlag av en interesseavveining. Fundament Gruppen berettigede interesse er å bistå deg.

Administrasjon av boligkjøpere: for å tilby relevant informasjon i forbindelse med boligkjøpet, administrere kundeforholdet og for å gi nødvendig og påkrevd oppfølging etc. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, kjønn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødsels- og personnummer. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Fundament Gruppen ikke kan gi deg informasjon eller oppfølging og at kjøpet ikke kan gjennomføres.

Behandlingen bygger på avtale med boligkjøperen og samtykke som boligkjøperen har avgitt der samtykke er nødvendig.

Besvarelse av henvendelser: for å motta og besvare henvendelser til Fundament Gruppen , for eksempel via nettsiden. Dette kan innebære behandling av personopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse og andre personopplysninger som oppgis i forbindelse med henvendelsen. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at Fundament Gruppen ikke kan besvare henvendelsen.

Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Fundament Gruppen berettigede interesse er å hjelpe deg med det du lurer på.

Analyse- og markedsføringsformål: for å forbedre nettsiden og Fundament Gruppen sine tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta Fundament Gruppen berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden og sine tjenester.

Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

Ivaretakelse av Fundament Gruppen eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som Fundament Gruppen mener å ha, eller er rettet mot Fundament Gruppen fra interessenter, boligkjøpere, besøkende på nettsiden, leverandører, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

3 BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES
Vår nettside benytter cookies (informasjonskapsler) og andre sporingsmekanismer. Cookies er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker nettsiden. Vi bruker cookies for at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettsiden, innhente statistikk om bruk av vår nettside og tilpasse annonser som vises deg, for eksempel på Facebook. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud og for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker nettsiden vår. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonen vi samler inn ved bruk av cookies er blant annet IP-adresser, operativsystemer, bruk/navigasjon, enhetens lokasjon etc. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form, som betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker nettstedet, deretter blir den enten slettet eller anonymisert før informasjonen lagres og bearbeides.

Fundament Gruppen bruker Google Analytics’ informasjonskapsler, som du kan lese mer om her:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage.

Fundament Gruppen bruker også følgende typer informasjonskapsler:

Google Tag Manager – https://policies.google.com/privacy
Google AdWords – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=no
Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/
MailChimp – https://mailchimp.com/legal/cookies/
Utleiemegleren – https://www.utleiemegleren.no/personvern

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester. Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se her: https://www.facebook.com/help/562973647153813

Hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook, kan du justere annonseinnstillingene dine. Les om Facebook sine retningslinjer for personvern, samt mulighetene for å hindre at Facebook registrerer ditt adferdsmønster her: https://www.facebook.com/about/ads/

For å følge med på bruken av informasjonskapsler og andre sporingsmekanismer kan du besøke www.ghostery.com eller www.disconnect.me.

Du kan endre nettleserinnstillingene dine for å identifisere og blokkere bruk av informasjonskapsler. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no. Vær oppmerksom på at dersom du velger å avslå bruk av informasjonskapsler, kan det begrense tilgang til noen funksjoner på nettsiden.

4 OPPEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER
Fundament Gruppen vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Fundament Gruppen kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

5 BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER
Fundament Gruppen tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

6 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Fundament Gruppen vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.
Fundament Gruppen bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Fundament Gruppen vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen.

7 ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER
Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Fundament Gruppen anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.
Når du «liker» eller blir medlem av Fundament Gruppens Facebook-side eller Fundament Gruppens sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Fundament Gruppens sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

8 DINE RETTIGHETER
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Fundament Gruppen behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.
Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over Fundament Gruppens behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Fundament Gruppen oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Fundament Gruppens behandling av personopplysninger med Fundament Gruppen først.

9 ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Fundament Gruppens behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.