PROSJEKTLEDER

Fundamentgruppen AS utvikler og bygger boliger og fritidsboliger på det sentrale Østlandet. Selskapet ble etablert i 2006 og har lang erfaring med hele verdikjeden fra regulering av råtomter til et nøkkelferdig produkt levert til bolig og fritidsboligkjøpere.

Selskapet har solid egenkapital og har hatt en betydelig, men kontrollert vekst de siste årene.

Fundamentgruppen er i kraftig vekst, og søker prosjektleder til noen av våre leilighetsprosjekter!

Selskapet har mange store og spennende prosjekter i produksjon, og flere prosjekter som skal i produksjon. Utover dette har selskapet flere store pågående reguleringssaker som innbefatter store utbyggingsprosjekter i årene fremover.

Vi har kontorer på Elverum og Jessheim. Prosjektavdelingen har kontor i Elverum

Selskapet søker deg som liker stort tempo og tar utfordringer og løser de på en rasjonell og effektiv måte. Vi er opptatt av å fremstå som tydelige og beslutningsdyktige, samt opptatt av stor frihet innenfor tildelt ansvarsområde.

Fundamentgruppen er opptatt av høy forretningsmoral, og lever av langsiktige relasjoner med alle våre samarbeidspartnere og kunder. Disse verdiene er spesielt viktige i stillingen, og vi forventer at du innehar disse og er pålitelig og tillitsvekkende.

Hva kan vi tilby rett person?

 • En meget spennende og utfordrende stilling i et selskap som ønsker å styrke sin posisjon i markedet ytterligere
 • En arbeidsdag med høyt tempo, utfordrende arbeidsoppgaver og stor påvirkning på egen utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og forsikringsbetingelser
 • En stor mulighet for den rette personen

Stillingen innbefatter blant annet følgende ansvar:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – fra tildeling av prosjektet til ferdigstillelse.
 • Bistå i prosessene fra prosjektering, uttegning av prosjektet, kontroll fram til ferdigstillelse og overlevering.
 • Økonomisk og framdriftsansvar for gjennomføring av bedriftens leilighetsprosjekter.
 • Ansvarlig for entrepriseoppfølging og annen oppfølging i byggeperioden.
 • Inneha rollen som byggherrens representant
  • herunder ansvarlig for byggherrebeslutninger, økonomi, fremdrift, kvalitetsoppfølging og rapportering i de enkelte prosjektene til prosjekteier.
 • Ansvar for rutiner, HMS og KS i prosjektene.
 • Hovedansvar for at gjennomføringen av prosjektet er i henhold til vedtatt plan på tid, kvalitet og økonomi
 • Bistå med innhold i ‘prospekt’ leveranse beskrivelse, tegninger, prislister og annen informasjon.
 • Jobbe med kundeoppfølging og gjennomføre evaluering mot samarbeidspartnere, leverandører og kunder

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere relevant utdannelse er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • Solid erfaring fra tilsvarende stilling innen byggebransjen
 • En god relasjonsbygger med evner til å bygge solide nettverk blant rådgivere, entreprenører, konsulenter og andre samarbeidspartnere.
 • Meget gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, innen et nordisk språk
 • Gode datakunnskaper, og kjennskap til excel og kalkulasjons- og prosjekteringsverktøy
 • Kjennskap til lover, forskrifter og øvrige krav
 • God kjennskap til utvikling, prosjektering og øvrige prosesser i boligprosjekter

Søknader håndteres fortløpende

For spørsmål rundt stillingen; kontakt Veksthuset Personal v/ Geir Bjerke Myreng på 918 44 655

For å søke stillingen; benytt link på siden, eller send CV og søknad til geir@veksthusetpersonal.no

Søk på stillingen