Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan virksomhetene påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar har alltid vært viktig for Fundament Gruppen. For både selskapet og de ansatte er det viktig å gi tilbake til lokalsamfunnene der vi bygger boliger. Dette gjør vi gjennom så langt det er mulig å velge lokale leverandører, og dermed bidra til å sikre lokale arbeidsplasser. Vi sponser også lokale idrettslag og idrettsutøvere som bidrar til et aktivt liv og en sunn hverdag for barn og unge.

En varig verdi

Det er få investeringer som er viktigere enn et hjem. Fundament Gruppen strekker seg lenger for å oppfylle boligdrømmen der god standard og riktig kvalitet er vektlagt. Ved å kjøpe nytt vil det sjeldent være behov for vedlikehold og reparasjoner de kommende årene. Alle boligene har universell utforming og livsløpsstandard slik at du kan bo der livet ut selv om livssituasjonen skulle endre seg.

Miljø

I våre boligprosjekter legges det vekt på sunne innemiljøer gjennom strenge krav til energieffektivitet og miljøhensyn. Vi etterstreber å levere balansert ventilasjon og fjernvarme som gir et sunt og behagelig inneklima. Minst mulig forurensing og materialsvinn på byggeplassene er et mål for alle våre byggeprosjekter.

Våre sponsorater

Selskapet har valgt å samarbeide med flere flotte representanter med sunne og gode verdier.

Elverum håndball

Elverum Håndball – med visjonen Norges ledende håndball by!

Målet med samarbeidet er å gi barn og ungdommer gode opplevelser gjennom bruk av Elverum Håndballs apparat målrettet ut mot de områder hvor Fundament Gruppen utvikler boliger og fritidsboliger, men også andre områder rundt om i Norge.

Ragnhild Haga

Ragnhild satser i egen regi mot World Cup og OL.

Fundament Gruppen har over noen måneder blitt litt mer kjent med Ragnhild og det arbeidet hun legger ned for å nå samme bragder som i forrige OL. Når Ragnhild ble stående utenfor landslaget ble dette enda mer spennende å være en del av. Vi håper vårt samarbeid kan være en viktig brikke som faller på plass for Ragnhild slik at hun kan fokusere på den sportslige jobben slik at målene om nye pallplasser nås kommende sesong.

Elverum kirke

Diakoni er kirkens omsaorgsarbeid på mange plan og ulike arenaer.

Fundament Gruppen ønsker å støtte diakonens jobb for folkehelse og gode lokalsamfunn. Diakonen forebygger ensomhet og bidrar til gode lokalsamfunn blant annet gjennom besøkstjeneste for eldre, samlinger i omsorgsboliger og sykehjem, sorggrupper, integreringstiltak og aktivitetsgrupper. Viktige tiltak som skaper gode, trygge bomiljø.