Smart energibruk – gir lavere kostnader i Bjerke Alléen

En investering i en ny, moderne leilighet kan være smart og ofte økonomisk gunstig. Dagens tekniske krav og løsninger bidrar gjerne til mer energieffektive boliger enn tidligere, noe som gjerne slår positivt ut på sluttregningen. Effekten av lavt varmetap, og at varmefordelingen er jevnere gir dermed redusert energibruk. I den tiden vi er inne i nå med skiftende temperaturer er dagens stadig økende energikostnader en stor del av bokostnaden. En ny, moderne bolig kan redusere disse kostnadene.

3-lags vinduer reduserer kald trekk og balansert ventilasjon i leilighetene bidrar til bedre temperaturnivå i boligene. Varmetapet gjennom vegger og tak er begrenset, og forbruket i en moderne leilighet vil da primært knytte seg til forbruk av varmt vann.

Bergvarme er miljøvennlig

I boligprosjektet Bjerke Alleen i Maura har Fundament Gruppen og vår samarbeidende entreprenør vært bevisst på smarte løsninger for å redusere fyringskostnadene til et lavest mulig nivå. Det er valgt en løsning basert på varme fra grunnen og man henter da opp varme fra borehull som går ca 200 meter ned i bakken.  Bergvarme er en teknologi som har vært utbredt i land som Sverige i mange tiår, mens vi her i Norge har lent oss mest på ren elektrisitet fordi vi har hatt generelt lave strømkostnader, og fordi engangsinvesteringen i bergvarme har vært stor.

I prosjektet vårt i Bjerke Alleen mener vi å ha funnet en effektiv, miljøvennlig og kostnadsbesparende fyringskilde. Vurderer du en god, varm leilighet i Bjerke Alleen som din neste bolig kan du se i boligvelgeren.