HytteBRAP-romSalgsprisOmk.Tot. prisStatus
A21321312 950 00065 00013 015 000Ledig
B213213Solgt
C21321311 950 00065 00012 015 000Ledig
D21321312 500 00065 00012 565 000Ledig

Hyttene selges til faste priser etter første mann til mølla prinsippet.  tillegg til kjøpesummen tilkommer dokumentavgift andel tomteverdi kr 65.000,-, Tinglysningsgebyr pantedokument 585, Tinglysningsgebyr skjøte kr 585,- Grunnboksutskrift kr 199.50.

Utover det her kommer eiendomsskatt, vann avløp og andre offentlige kostnader. I tillegg må man påregne en kostand med å være med å betale en andel til felles snøbrøyting, grusing av veien.

Betalingsplan

10% av kjøpesummen skal betales inn til meglers klientkonto senest 14 dager etter kontraktsignering

alternativt så snart selger har stilt garanti iht.buofl. § 12. Innbetalingen må være fri egenkapital. Beløpet skal tjene som sikkerhet for kjøpers gjennomføring av handelen,jf. buofl. § 46 (2) og vil rente beregnes til fordel for kjøper.

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom, men inkludert innvendige vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

MELD DIN INTERESSE FOR STORSTEINLIA

*Fullt navn:

*E-post:

*Telefon:

Kommentar: