Storvegen 49

Storvegen 49

Kjøpe i nybygg – dette er vår prosess

Det å kjøpe en helt ny bolig som du ser på tegnebrettet, og som ikke står ferdig på en stund er spennende, men også helt spesielt. I motsetning til i bruktboligmarkedet er det ingen budrunde for å sikre seg drømmeboligen. Kjøpsprosessen er mer forutsigbar, og ved å følge vår kjøpsprosess vil du bli fornøyd med din nye bolig – og ha god oversikt over de enkelte steg i prosessen frem mot ny bolig.

  1. Salgsstart

Alle boligene i prosjektet legges ut for salgsstart i markedet. Salgsstarten foregår 10 – 14 dager, og innenfor denne perioden vil du som interessent få tilsendt alt av informasjon, herunder link til boligvelger, prisliste, prospekt etc, samtidig som prosjektet blir tilgjengelig på finn.no. I denne perioden kan man gjøre seg kjent med prosjektet og ulike leilighetstyper, samt booke en visning med en av oss enten digitalt eller fysisk i visningslokale.

2. Visning

Informasjon om prosjektet, leilighetstyper og rominndeling finner du på prosjektets hjemmeside. Våre salgsressurser er tilgjengelige for å svare på alle dine spørsmål om boligen, forholdene rundt og praktiske råd i forbindelse med kjøpet av din nye bolig. Vi arrangerer visning på byggeplass dersom du ønsker det.

3. Kjøp av bolig

Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe leverer du inn et bindende kjøpstilbud som bekreftes av oss.

Innen ca. to uker avløses kjøpstilbudet av en endelig kjøpekontrakt. I etterkant av signering av kontrakten må du betale 10% av kjøpesummen og Fundament Gruppen AS/utbygger stiller garanti for pengene i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet skal innbetales til oppgjørsmeglers konto og pengene skal være fri egenkapital. Det betyr at betaling ikke forutsetter pant i boligen under oppføring, og det kan ikke være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.

4. Informasjon

I tiden frem til overtakelse vil vi sende deg informasjon via mail, nyhetsbrev, eller via Knips meldinger. Det vil bli invitert til en byggeplassvisning hvor du får møte ansvarlig prosjektleder og ta området i nærmere øyesyn. Før overtakelse vil det bli innkalt til et møte for å sette sammen et styre i sameiet.

5. Tilvalg

Våre prosjekter har flotte kvaliteter i basisleveransen, men dersom man ønsker å sette sin egen vri på sin nye bolig tilbyr vi også tilvalg. Etter at byggestart er besluttet, får du som kjøper anledning til gjøre noen valg i forbindelse med interiørkonsept for boligen. Ønsker du noe annet som tilvalg avklares dette med prosjektleder og tilvalgsansvarlige hos oss.

6. Forhåndsbefaring og kontroll

Når boligen nærmer seg ferdigsstillelse vil du få en invitasjon til forhåndsbefaring og overtakelse. Ved forhåndsbefaringen gjennomføres en grundig sjekk av alle overflater, tilvalg, tekniske løsninger med mer. Dette skjer med en representant for Fundament Gruppen AS, og her vil vi også informere om tekniske installasjoner og hvordan de brukes.

7. Siste innbetaling

Før du overtar din nye bolig skal resten av kjøpesum betales inn i henhold til kjøpekontrakt. Her innbetales også tilvalg og endringer, samt avgifter.

8. Overtakelse

På overtakelsesdagen er det ferdigbefaring, og overtakelse av boligen. Sammen med en representant for Fundament Gruppen AS går vi over alt ved din nye bolig. Etter befaringen signeres en overtakelsesprotokoll, og når innbetaling er kontrollert og i orden, vil du få nøklene og skjøtet til din nye bolig tinglyses. Da gjenstår det bare å gratulere med ny bolig.

9. Ettårsbefaring

Ett år etter innflytting er det en kontrollbefaring av boligen. Da går vi sammen igjennom boligen, og en protokoll skal utformes og signeres av begge parter.